transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predicting MCI outcome with clinically available MRI and CSF biomarkers.

Författare och institution:
D Heister (-); J B Brewer (-); S Magda (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); L K McEvoy (-)
Publicerad i:
Neurology, 77 ( 17 ) s. 1619-28
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine the ability of clinically available volumetric MRI (vMRI) and CSF biomarkers, alone or in combination with a quantitative learning measure, to predict conversion to Alzheimer disease (AD) in patients with mild cognitive impairment (MCI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Aged, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Dementia, diagnosis, Disease Progression, Female, Humans, Image Processing, Computer-Assisted, Longitudinal Studies, Magnetic Resonance Imaging, Male, Mental Status Schedule, Mild Cognitive Impairment, cerebrospinal fluid, pathology, physiopathology, Neuropsychological Tests, Peptide Fragments, cerebrospinal fluid, Predictive Value of Tests, Proportional Hazards Models, Retrospective Studies, Verbal Learning, physiology, tau Proteins, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
159290
Posten skapad:
2012-06-21 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007