transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mångkulturalismen är död eller mångkulturalismen lever? En läsning av positioner och debatt i Europa och Sverige.

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Religionsdidaktisk arbeid pågår! : religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad / Sidsel Lied og Christina Osbeck (red.), s. 221-250
ISBN:
978-82-7518-197-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oplandske Bokförlag
Förlagsort:
Vallset, Norge.
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
159271
Posten skapad:
2012-06-20 22:56
Posten ändrad:
2012-08-14 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007