transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rejoinder on: Sequences of regressions and their independences

Författare och institution:
Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); K. Sadeghi (-)
Publicerad i:
Test, 21 ( 2 ) s. 274-279
ISSN:
1133-0686
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
triangular systems
Postens nummer:
159196
Posten skapad:
2012-06-19 11:20
Posten ändrad:
2016-07-12 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007