transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykisk och kognitiv hälsa i ett livsloppsperspektiv

Författare och institution:
Linda Hassing (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Psykologtidningen, ( 1 ) s. 13-15
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Nyckelord:
Psykologi, åldrande, kognitiv hälsa
Postens nummer:
159195
Posten skapad:
2012-06-19 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007