transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary Glass Production : High temperature production in the township of Lödöse, south-western Sweden

Författare och institution:
Anna Ihr (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Glasproduktion; Archäologie und Geschichte; L. Clemens und P. Stepphun (hrsg), ( 2 Band ) s. 101-106
ISBN:
978-38-98-90162-8
ISSN:
1869-7763
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kliomedia
Förlagsort:
Trier
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Glass, production, Lödöse, Dominican convent, archaeology
Postens nummer:
159173
Posten skapad:
2012-06-19 09:58
Posten ändrad:
2016-05-10 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007