transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

N-gram approaches to the historical dynamics of basic vocabulary

Författare och institution:
Taraka Rama (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Preproceedings of Computational approaches to the study of dialectal and typological variation ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
159106
Posten skapad:
2012-06-18 11:34
Posten ändrad:
2012-10-09 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007