transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IKT i grundskolans och gymnasieskolans matematikundervisning

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Per Jönsson (-)
ISBN:
9789144056777
Antal sidor:
304
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den tekniska utvecklingen går mycket fort och påverkar, på många olika sätt, männi­skors sätt att agera och lära sig. Snart sagt alla unga männi­skor har tillgång till datorer och digitala medier på ett sätt som inte gick att förutse ens för tre år ­sedan. Dessa nya verktyg kommer nu in i skolan på bred front genom de så ­kallade ­en-till-en-satsningarna, där varje elev får tillgång till en egen dator. Att ta tillvara teknikens möjligheter är ­viktigt för alla lärare. Den här boken svarar på denna utmaning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
IKT, Matematikundervisning, Lärande
Postens nummer:
159080
Posten skapad:
2012-06-17 07:36
Posten ändrad:
2014-04-07 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007