transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför textanalys? Den språkvetenskapliga textanalysen i högre utbildning ur ett textforskningsperspektiv

Why textual analysis? Linguistic textual analysis in higher education from a textual research perspective

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning, 22 ( 1 ) s. 187–212
ISSN:
1101-1165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
textanalys, textforskning, forskningsanknytning av högre utbildning
Postens nummer:
159065
Posten skapad:
2012-06-15 23:32
Posten ändrad:
2015-02-27 22:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007