transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Weberian bureaucracy and corruption prevention

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen); Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Good Government. The Relevance of Political Science,
ISBN:
978 0 85793 492 5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
159040
Posten skapad:
2012-06-15 11:47
Posten ändrad:
2012-06-15 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007