transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of rapid urbanization on the rates of infection by Vibrio cholerae O1 and enterotoxigenic Escherichia coli in Dhaka, Bangladesh.

Författare och institution:
Fahima Chowdhury (-); Mohammad Arif Rahman (-); Yasmin A Begum (-); Ashraful I Khan (-); Abu S G Faruque (-); Nirod Chandra Saha (-); Nabilah Ibnat Baby (-); M A Malek (-); Anisha Rajeev Kumar (-); Ann-Mari Svennerholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mark Pietroni (-); Alejandro Cravioto (-); Firdausi Qadri (-)
Publicerad i:
PLoS neglected tropical diseases, 5 ( 4 ) s. e999
ISSN:
1935-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Bangladesh, epidemiology, Child, Child, Preschool, Cholera, epidemiology, microbiology, Diarrhea, epidemiology, microbiology, Enterotoxigenic Escherichia coli, isolation & purification, Escherichia coli Infections, epidemiology, microbiology, Feces, microbiology, Female, Humans, Infant, Male, Middle Aged, Prevalence, Prospective Studies, Rectum, microbiology, Risk Factors, Urbanization, Vibrio cholerae O1, isolation & purification, Young Adult
Ytterligare information:
Adolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Bangladesh, epidemiology, Child, Child, Preschool, Cholera, epidemiology, microbiology, Diarrhea, epidemiology, microbiology, Enterotoxigenic Escherichia coli, isolation & purification, Escherichia coli Infections, epidemiology, microbiology, Feces, microbiology, Female, Humans, Infant, Male, Middle Aged, Prevalence, Prospective Studies, Rectum, microbiology, Risk Factors, Urbanization, Vibrio cholerae O1, isolation & purification, Young Adult
Postens nummer:
159003
Posten skapad:
2012-06-15 06:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007