transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conditional Representation: Representative Democracy under Internal Stress

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, april 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Conference website: http://www.mpsanet.org/Conference/tabid/75/Default.aspx
Postens nummer:
158995
Posten skapad:
2012-06-14 17:54
Posten ändrad:
2012-06-18 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007