transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The gut microbiota regulates bone mass in mice

Författare och institution:
Klara Sjögren (Centre for Bone and Arthritis Research); Cecilia Engdahl (Centre for Bone and Arthritis Research); Petra Henning (Centre for Bone and Arthritis Research); Ulf H Lerner (Centre for Bone and Arthritis Research); Valentina Tremaroli (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marie Lagerquist (Centre for Bone and Arthritis Research); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Claes Ohlsson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Journal of Bone and Mineral Research, 27 ( 6 ) s. 1357-1367
ISSN:
0884-0431
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The gut microbiota modulates host metabolism and development of immune status. Here we show that the gut microbiota is also a major regulator of bone mass in mice. Germ-free (GF) mice exhibit increased bone mass associated with reduced number of osteoclasts per bone surface compared with conventionally raised (CONV-R) mice. Colonization of GF mice with a normal gut microbiota normalizes bone mass. Furthermore, GF mice have decreased frequency of CD4+ T cells and CD11b+/GR 1 osteoclast precursor cells in bone marrow, which could be normalized by colonization. GF mice exhibited reduced expression of inflammatory cytokines in bone and bone marrow compared with CONV-R mice. In summary, the gut microbiota regulates bone mass in mice, and we provide evidence for a mechanism involving altered immune status in bone and thereby affected osteoclast-mediated bone resorption. Further studies are required to evaluate the gut microbiota as a novel therapeutic target for osteoporosis. (C) 2012 American Society for Bone and Mineral Research.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
germ free, osteoporosis, osteoimmunology, serotonin, bone metabolism, tumor-necrosis-factor, t-cells, immune-system, factor-alpha, tnf-alpha, in-vivo, osteoprotegerin ligand, serotonin transporter, rheumatoid-arthritis, receptor activator
Postens nummer:
158983
Posten skapad:
2012-06-14 16:18
Posten ändrad:
2013-01-14 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007