transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identification of a novel glycolipid ligand, Glucosylceramide activating autoreactive natural killer (NKT) T lymphocytes

Författare och institution:
Sara Rhost (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Linda Löfbom (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jan-Eric Månsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Susann Teneberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Maria K. Blomqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Susanna Cardell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
The Third Annual Medigly Meeting, 2010, Gullmarsstrand in Fiskebäckskil, September 15- to 17,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
NKT cells, glycobiologi
Postens nummer:
158936
Posten skapad:
2012-06-14 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007