transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endocrine impact of Helicobacter pylori: focus on ghrelin and its acylating enzyme ghrelin o-acyltransferase

Författare och institution:
J Penny (-); m Mcguckin (-); Sara K. Lindén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
World Journal of Gatroenterology, 10 s. 1249-60
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Bakteriologi
Postens nummer:
158834
Posten skapad:
2012-06-12 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007