transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automatic Service Categorisation through Machine Learning in Emergent Middleware

Författare och institution:
Amel Bennaceur (-); Richard Johansson (Institutionen för svenska språket); Alessandro Moschitti (-); Daniel Sykes (-); Valérie Issarny (-)
Publicerad i:
Lecture notes in computer sciences, 7542 s. 133-149
ISSN:
0302-9743
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Data- och systemvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Nyckelord:
maskininlärning, klassificering, programvaruteknik, komponenter
Ytterligare information:
Conference website: http://fmco.liacs.nl/fmco11.html
Postens nummer:
158812
Posten skapad:
2012-06-11 16:36
Posten ändrad:
2013-07-09 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007