transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Monozygotic twins discordant for intermittent allergic rhinitis differ in mRNA and protein levels

Författare och institution:
Anna-Karin Sjögren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Fredrik Barrenäs (-); A. Muraro (-); M. Gustafsson (-); P. Saetrom (-); Hui Wang (-); Mikael Benson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Allergy, 67 ( 6 ) s. 831-833
ISSN:
0105-4538
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Monozygotic (MZ) twins discordant for complex diseases may help to find disease mechanisms that are not due to genetic variants. Intermittent allergic rhinitis (IAR) is an optimal disease model because it occurs at defined time points each year, owing to known external antigens. We hypothesized that MZ twins discordant for IAR could help to find gene expression differences that are not dependent on genetic variants. We collected blood outside of the season from MZ twins discordant for IAR, challenged their peripheral blood mononuclear cells (PBMC) with pollen allergen in vitro, collected supernatants and isolated CD4+ T cells. We identified disease-relevant mRNAs and proteins that differed between the discordant MZ twins. By contrast, no differences in microRNA expression were found. Our results indicate that MZ twins discordant for IAR is an optimal model to identify disease mechanisms that are not due to genetic variants.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
Nyckelord:
allergens, CD4+T cells, clinical immunology, discordant twins, expression
Postens nummer:
158803
Posten skapad:
2012-06-11 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007