transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Odd Couple: Markets' Integration and National Interest

Författare och institution:
Stefan Sjögren (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Tamir Agmon (Centrum för finans & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Review of Market Integration, 2 ( 2-3 ) s. 173-179
ISSN:
0974-9292
E-ISSN:
0975-4709
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
158796
Posten skapad:
2012-06-11 15:15
Posten ändrad:
2013-07-11 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007