transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Thousand Ways to Market Integration

Författare och institution:
Stefan Sjögren (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Tamir Agmon (Centrum för finans & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Review of Market Integration, 2 ( 1 ) s. 1-8
ISSN:
0974-9292
E-ISSN:
0975-4709
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
158795
Posten skapad:
2012-06-11 15:13
Posten ändrad:
2013-06-27 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007