transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do We Really Want to Know? The potentially negative effect of transparency in decision-making on perceived legitimacy.

Författare och institution:
Jenny De Fine Licht (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Political Studies, 34 s. 183-201
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Transparency, legitimacy, trust, priority setting, health care
Postens nummer:
158782
Posten skapad:
2012-06-11 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007