transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Limited effect on NS3-NS4A protein cleavage after alanine substitutions within the immunodominant HLA-A2-restricted epitope of the hepatitis C virus genotype 3a non-structural 3/4A protease.

Författare och institution:
Gustaf Ahlen (-); Antony Chen (-); Barbara Roe (-); Tina Falkeborn (-); Lars Frelin (-); William W Hall (-); Matti Sallberg (-); Jonas Söderholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
The Journal of general virology, 93 ( Pt 8 ) s. 1680-1686
ISSN:
1465-2099
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It has been well established that immunological escape mutations within the hepatitis C virus genotype (gt) 1a non-structural (NS) 3/4A protease is partly prevented by a reduction of the viral protease fitness. Surprisingly little is known whether similar mutations affect proteases from other genotypes. In the present study, we assessed both the human leukocyte antigen (HLA)-A2-restricted cytotoxic T cell response and gt3a NS3/4A protease fitness. Similar to gt1, the 1073-1081 epitope was also immunodominant within the gt3a-specific HLA-A2-restricted cytotoxic T cell response, despite a homology of only 56% between gt1a and gt3a genes. However, unlike the gt1a NS3/4A protease, all residues within the gt3a 1073-1081 epitope could sequentially be replaced by alanine with a, at least in part, retained protease activity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
viral fitness, genotype,
Postens nummer:
158777
Posten skapad:
2012-06-11 14:14
Posten ändrad:
2012-10-04 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007