transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prototype development and preclinical immunogenicity analysis of a novel minimally invasive electroporation device.

Författare och institution:
Jonas Söderholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Gene Therapy, 18 ( 3 ) s. 258-65
ISSN:
0969-7128
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
electroporation, dna vaccine
Postens nummer:
158766
Posten skapad:
2012-06-11 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007