transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

R.A. Segal, The Myth and Ritual Theory

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Journal of the Royal Anthropological Institute , 5
ISSN:
1359-0987
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
158758
Posten skapad:
2012-06-11 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007