transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: The Idiom of Violence in Imagery and Discourse.

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Göran Aijmer & Jon Abbink (eds.) Meanings of Violence: A Cross Cultural Perspective,
ISBN:
1 85973 435 9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Berg
Förlagsort:
Oxford and New York
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
158757
Posten skapad:
2012-06-11 11:14
Posten ändrad:
2012-06-12 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007