transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Earth God Wine and the Meeting of the Fluttering Butterflies: Rituals of Early Spring in Late Imperial China

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Journal of the Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society , 46 s. 25-42
ISSN:
0085-5774
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
158751
Posten skapad:
2012-06-11 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007