transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Natural Forest Protection Program in China: A contingent valuation study in Heilongjiang province

Författare och institution:
F. Edström (Institutionen för nationalekonomi med statistik); H. Nilsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Jesper Stage (-)
Publicerad i:
Journal of Environmental Science and Engineering B, 1 ( 3 ) s. 426-432
ISSN:
2162-5263
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
158667
Posten skapad:
2012-06-08 16:40
Posten ändrad:
2012-06-11 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007