transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expansion, självständighet, konkurrens. Vart är den högre utbildningen på väg?

Författare och institution:
Berit Askling (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-7360-374-4
Antal sidor:
158
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten ger en översikt över den svenska högskolans utveckling från 1960-talet och framåt. Efter en introduktion av centrala perspektiv, begrepp och modeller för studier av högre utbildning följer en genomgång av hur den svenska högskolan förändrats med avseende på volym, lokalisering, styrformer och organisation. Reformskedena tecknas mot rådande strukturella och samhällsekonomiska förhållanden. Rapporten avslutas med en diskussion av tänkbara nationella och internationella förhållanden som driver fram förändring.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
universitet, högskolor, högskolereformer, expansion, institutionell autonomi, akademisk frihet, förändring
Postens nummer:
158616
Posten skapad:
2012-06-07 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007