transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE IMPACT OF HEALTH ON CHANGE IN COGNITIVE FUNCTIONING: A CROSS-STUDY COMPARISON

Författare och institution:
C. Sparks (-); A. M. Piccinin (-); M. Richards (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); S. M. Hofer (-)
Publicerad i:
Gerontologist, 51 s. 100-100
ISSN:
0016-9013
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
158602
Posten skapad:
2012-06-07 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007