transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

D-dimers in pregnant women with proximal venous thromboses

Författare och institution:
Anna Hagman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); K Bremme (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Thrombosis Research, 127 ( Supplement 3 ) s. 147
ISSN:
0049-3848
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Ytterligare information:
4th International Symposium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis
Postens nummer:
158581
Posten skapad:
2012-06-05 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007