transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); AK Dykes (-); L Nordström (-); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Antal sidor:
38 s.
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv hälsa
Postens nummer:
158561
Posten skapad:
2012-06-05 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007