transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pain behavior changes following disc puncture relate to nucleus pulposus rather than the disc injury per se. An experimental study in rats.

Författare och institution:
Elin Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); T. Nakamae (-); Kjell Olmarker (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Open Orthop J, 5 s. 116-121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
158506
Posten skapad:
2012-06-05 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007