transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The project Organization as a Policy Tool in Reforming the Public Sector

Författare och institution:
Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete); Christian Jensen (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Mikael Löfström (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Health Planning and Management, Accepted
ISSN:
1099-1751
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
158495
Posten skapad:
2012-06-05 00:08
Posten ändrad:
2012-06-11 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007