transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intestinal dendritic cell and macrophage subsets: Tipping the balance to Crohn's disease?

Författare och institution:
Maria K Magnusson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mary Jo Wick (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Eur. J. Microbiol. Immunol., 1 s. 19-24
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
158479
Posten skapad:
2012-06-04 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007