transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Correlates of reticulation in linguistic phylogenies

Författare och institution:
Søren Wichmann (-); Eric Holman (-); Taraka Rama (Institutionen för svenska språket); Robert S. Walker (-)
Publicerad i:
Language Dynamics and Change., 1 ( 2 ) s. 205-240
ISSN:
2210-5832
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
158467
Posten skapad:
2012-06-04 11:46
Posten ändrad:
2012-10-09 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007