transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identity, Demographics, and Consumption: A Study of Segmentation Variables Across Eight Countries and Nine Product Categories

Författare och institution:
M Cleveland (-); N Papadopoulos (-); Laroche M (-); J Berács (-); Annika Hallberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); S Elliot (-); J Rojas-Mendéz (-); R Solano (-); L T Szamosi (-); B Verma (-)
Publicerad i:
Proceedings of the Administrative Sciences Association of Canada, Marketing Division, Niagara Falls, Ontario, Canada, June 6-9,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
158388
Posten skapad:
2012-06-01 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007