transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Market Communication of Small-Scale Food Products

Författare och institution:
Annika Hallberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Charlotte Lagerberg Fogelberg (-); Cecilia Solér (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Eva B Johansson (-)
Publicerad i:
Poster, Proceedings, 1st Nordic Organic Conference 18-20 May Gothenburg Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
158385
Posten skapad:
2012-06-01 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007