transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Perspectives in Management Education

Författare och institution:
Amann Wolfgang (-); Monica Kerretts-Makau (-); Pio Fenton (-); Peter Zackariasson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Shiv Tripathi (-)
ISBN:
978-93-5062-015-1
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Excel Publishing
Förlagsort:
Manchester
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
158357
Posten skapad:
2012-06-01 13:07
Posten ändrad:
2012-06-07 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007