transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan

Författare och institution:
Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Per-Åke Rosvall (-); Carina Hjelmér (-); Lisbeth Lundahl (-)
Publicerad i:
Resultatdialogen 2011, s. 176-182
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
158344
Posten skapad:
2012-06-01 10:51
Posten ändrad:
2013-09-26 17:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007