transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human Values: Do they make a commitment difference?

Författare och institution:
Wajda Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
European Academy of Management Conference, Munich University of Technology, Germany,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
158330
Posten skapad:
2012-05-31 23:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007