transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omvalet - en prövning för den politiska jämlikheten

Författare och institution:
Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen); Maria Solevid (Statsvetenskapliga institutionen); Richard Öhrvall (-)
Publicerad i:
Omstritt omval, s. 55-66
ISBN:
978-91-89673-23-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Politisk jämlikhet, valdeltagande, omval, law of dispersion, Herbert Tingsten
Postens nummer:
158233
Posten skapad:
2012-05-30 09:19
Posten ändrad:
2012-05-30 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007