transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungas syn på demokrati och diktatur (WVS 2011)

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens, 23 maj, 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Conference homepage http://forskarnatverket.wordpress.com/2012-ars-konferens/
Postens nummer:
158165
Posten skapad:
2012-05-29 07:14
Posten ändrad:
2012-06-05 18:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007