transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ein Lesevergnügen der besonderen Art: Die Erfindung der (Auto-)Biographie beim Schreiben

[Felicitas Hoppe: HOPPE. Roman. Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2012]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] Tageblatt , 18 (2012) ( Mai - Juin )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
158135
Posten skapad:
2012-05-28 16:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007