transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fair Play retributivism and the Problem of Punishment

Författare och institution:
Göran Duus-Otterström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidskrift, 114 ( 1 ) s. 86-94
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
158106
Posten skapad:
2012-05-28 11:44
Posten ändrad:
2012-06-05 17:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007