transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvalitet och kompetens i den pedagogiska verksamheten

Författare och institution:
Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik); Claes Ericsson (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Musikvetenskap för förskolan, s. 53-62
ISBN:
978-91-27-13234-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
158096
Posten skapad:
2012-05-28 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007