transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of fatigue life based on level crossings and a state variable

Författare och institution:
Sture Holm (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); Lennart Josefson (Institutionen för hållfasthetslära, Chalmers); Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU); Thomas Svensson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Fatigue and fracture of engineering materials and structures,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik ->
Konstruktionsteknik
Postens nummer:
158072
Posten skapad:
2012-05-25 15:54
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007