transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maintenance for reliability - a case study

Författare och institution:
Sara Lorén (-); Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annals of Operations Research, 224 ( 1 ) s. 111-119
ISSN:
0254-5330
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The optimal replacement problem for components with stochastic lives has an appealing solution based on the TTT-transform. The issue is revisited for components which are regularly inspected and where statistical uncertainties are taken into account by means of the method of predicted profile likelihood. The ideas are applied on crack growth data on a low pressure nozzle in a jet engine. It turns out that the standard method is not directly applicable and that the effect of uncertainties on the replacement times is not easy to predict.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Residual life, Periodic inspection, Stochastic component, Predictive profile likelihood, Replacement
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
157969
Posten skapad:
2012-05-24 11:36
Posten ändrad:
2015-02-06 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007