transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The beat goes on: on the importance of heart rate in chronic heart failure

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); M. Komajda (-)
Publicerad i:
European heart journal, 33 ( 9 ) s. 1044-1045
ISSN:
1522-9645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
157923
Posten skapad:
2012-05-23 11:05
Posten ändrad:
2016-06-10 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007