transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eplerenone and Atrial Fibrillation in Mild Systolic Heart Failure: Results From the EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization And SurvIval Study in Heart Failure) Study

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); F. Zannad (-); J. J. McMurray (-); H. Krum (-); D. J. van Veldhuisen (-); H. Shi (-); J. Vincent (-); B. Pitt (-)
Publicerad i:
Journal of the American College of Cardiology, 59 ( 18 ) s. 1598-1603
ISSN:
1558-3597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVES: The purpose of this study was to analyze the incidence of new atrial fibrillation or flutter (AFF) in the EMPHASIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization And SurvIval Study in Heart Failure) database. BACKGROUND: Aldosterone antagonism in heart failure might influence atrial fibrosis and remodeling and, therefore, risk of developing AFF. The development of new AFF was a pre-specified secondary endpoint in the EMPHASIS-HF study. METHODS: Patients in New York Heart Association functional class II and with ejection fraction
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
aldosterone antagonism; atrial fibrillation; heart failure
Postens nummer:
157922
Posten skapad:
2012-05-23 11:05
Posten ändrad:
2016-06-10 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007