transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue currents associated with weakly holomorphic functions

Författare och institution:
Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arkiv för Matematik, 50 ( 1 ) s. 135-164
ISSN:
0004-2080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We construct Coleff–Herrera products and Bochner–Martinelli type residue currents associated with a tuple f of weakly holomorphic functions, and show that these currents satisfy basic properties from the (strongly) holomorphic case. This include the transformation law, the Poincaré–Lelong formula and the equivalence of the Coleff–Herrera product and the Bochner–Martinelli type residue current associated with f when f defines a complete intersection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
157915
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-05-23 08:51
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007