transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forming the apprenticeship track and the vocational introduction program. Disparities in new VET tracks with the policy of enhancing employability.

Författare och institution:
Ingrid Henning Loeb (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ingrid Berglund (-)
Publicerad i:
ECER, Berlin, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
157911
Posten skapad:
2012-05-22 21:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007