transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sympathetic nerve activity in women 40 years after a hypertensive pregnancy

Författare och institution:
Anna-Clara Collen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Karin Manhem (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Yrsa Bergmann Sverrisdóttir (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Journal of hypertension, 30 ( 6 ) s. 1203-1210
ISSN:
1473-5598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVES: : Epidemiological studies show that women with pregnancies complicated by hypertension have an increased risk of cardiovascular morbidity later in life. The underlying mechanisms to the risk increase remain largely unknown. This study evaluated sympathetic nerve activity in women with hypertensive pregnancies 40 years earlier compared to women with normotensive pregnancies. We hypothesized that sympathetic outflow would be increased in women with previous hypertensive pregnancies and that this partly may explain the increased cardiovascular risk. METHODS: : Sympathetic nerve activity to the muscle vascular bed [muscle sympathetic nerve activity (MSNA)] was recorded in 28 women, 18 with and 10 without a hypertensive manifestation during pregnancy. Women were also examined with ambulatory blood pressure measurements, pulse wave velocity, blood pressure response during Stroop test and laboratory analysis. RESULTS: : Women with previous hypertensive pregnancies did not show an increased sympathetic outflow compared to women with normotensive pregnancies. In eight women with treated hypertension sympathetic outflow was increased compared to normotensive women despite similar ambulatory blood pressure values (P < 0.05). During Stroop test the hypertensive women showed increased systolic blood pressure and also displayed the highest augmentation index compared to normotensive women (P < 0.05). CONCLUSION: : Hypertensive pregnancies per se were not associated with increased sympathetic outflow 40 years later. The increased cardiovascular risk in women with previous hypertensive pregnancies cannot be explained by chronic activation of the sympathetic nervous system.In women with previous hypertensive pregnancies, still hypertensive though well controlled, sympathetic outflow and arterial stiffness were, however, increased compared to normotensive counterparts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
follow-up studies, hypertension, pregnancy, sympathetic nervous system, women
Postens nummer:
157901
Posten skapad:
2012-05-22 15:37
Posten ändrad:
2016-06-10 12:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007